x

Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Provozovatel webu je Michal Haničinec, se sídlem Lutonina 14, Vizovice 76312 ICO 87619326.
1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) udávají veškeré práva a vztahy mezi provozovatelem a všemi uživateli webu pracezlinsko.cz.
1.3. Každý Uživatel pracezlinsko.cz je povinen se seznámit s VOP, je povinen se jimi řídit a používáním webu pracezlinsko.cz s nimi výslovně souhlasí.
1.4. VOP jsou součástí smlouvy, kterou uzavíráte s provozovatelem webu v případě využití jakýkoliv služeb na webu pracezlinsko.cz a jsou pro všechny uživatele závazné.
1.5 Veškeré další vztahy, které nejsou uvedené ve VOP nebo nejsou uzavřené ve zvláštní smlouvě mezi provozovatelem a uživatelem se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

Ceník a popis služeb
2.1. Pro všechny zájemce o práci je odpověď na inzerát s nabídkou práce nebo brigády zdarma. Formulář pro odeslání naleznete pod každým inzerátem úplně dole, kde stačí vyplnit všechny povinné ůdaje a odeslat.
2.2 Přidání samotného inzerátu (Práce i Brigády) je pro firmy s platným ICO zcela ZDARMA po dobu 30 dní, poté bude automaticky inzerát deaktivován.
2.3. Platí se pouze za odpovědi za na Váš vystavený inzerát.
Cena za odpovědi na inzerát je rozdělena dle kategorie PRÁCE a BRIGÁDY:
Pokud přidáte inzerát do kategorie Práce, tak cena za 1 odpověď je stanovena na 200Kč, maximálně Vám budeme účtovat prvních 15 odpovědí na Váš vystavený inzerát, maximálně tak můžete zaplatit 3000Kč. Všechny další odpovědi se počítat nebudou a budete je mít zdarma.
Pokud přidáte inzerát do kategorie Brigády, tak cena za 1 odpověď je stanovena na 100Kč, maximálně Vám budeme účtovat prvních 15 odpovědí na Váš vystavený inzerát, maximálně tak můžete zaplatit 1500Kč. Všechny další odpovědi se počítat nebudou a budete je mít zdarma.
Uvedené ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.
2.3. Fakturace za odpovědi na Vás inzerát, probíhá vždy po ukončení daného měsíce, kdy Vám sečteme odpovědi a pošleme fakturu na Váš uvedený email zadaný při registraci. Splatnost faktury je 7 dnů.
2.4. Odpověď na inzerát se myslí a počítá pouze řádně vyplněný dotazník se všemi povinnými údaji a s přiloženým životopisem, který uživatel vyplní pod Vaším inzerátem a následně odešle. Pokud by odpověď nebyla úplná nebo s vymyšlenými údaji jako je neplatný tel, email, jméno, neúplný nebo špatně poslaný životopis, nebude Vám odpověď přiznána a nebude Vám ani účtována, všechny odpovědi kontroluje a schvaluje provozovatel webu, každý inzerent může poslat na náš email admin@pracezlinsko.cz stížnost na přezkoumání jakékoliv odpovědi a maximálně do 5 pracovních dnů dostane odpověď s vyrozuměním.
2.5. Inzerent souhlasí, že můžeme jeho inzerát sdílet na naší facebook skupině.

Podmínky pro vystavení inzerátu
3.1. Každý inzerent při přidávání inzerátů musí vyplnit všechny povinné údaje, kterou jsou označené červenou hvězdičkou a hlavně musí zadat své platné ICO, které musí být správně, jinak inzerát není možné přidat.
3.2. Inzerent je povinen při zadávání inzerátu na webu pracezlinsko.cz uvádět pouze pravdivé informace za které nese celou zodpovědnost a inzerent který tyto informace vložil na web pracezlinsko.cz a výslovně souhlasí s tím, že provozovatel uchovává všechny informace ohledně zápisu dat do systému při přidání inzerátu.
3.3. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit inzeráty s pracovní nabídkou které:
Jsou v rozporu s právním řádem České Republiky, etickými normami anebo dobrými mravy.
Sexuálně orientované služby a nabídky práce tohoto typu.
Nabídek práce a brigád, které využívají systémů multi-level-marketing (MLM).
Práce nebo brigády kde musíte první vložit manipulační poplatek nebo nakoupit jejich produkty, které následně prodáváte.
Zákaz prezentování v jednom inzerátu více pracovních pozic.
Je zákazáno prezentovat informace nebo se vydávat za třetí osoby bez jejich vědomí.

Odpovědnost za škodu
4.1. Web běží na hostingu od firmy Websupport s.r.o a provozovatel nezodpovídá a možnou nefunkčnost webu.
4.2. Provozovatel nezodpovídá za vzniklé škody způsobené nepravdivými informacemi v inzerátu za každý vložený inzerát si zodpovídá sám inzerent, který vložil inzerát na náš web pracezlinsko.cz
4.3. Jakékoliv obsah co je zveřejněn na webu pracezlinsko.cz je zakázano kopírovat a šířit bez souhlasu provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu a doplnění OP, přičemž o změnách bezodkladně informuje Klienty formou zveřejnění změn na Webových stránkách s uvedením data, od kterého tyto změny nabývají platnosti. Nabytím platnosti nových OP pozbývají platnosti původní OP.

Tyto VOP nabývají platnosti dne 1.4.2020

Ochrana osobních údajů

Provozovatel webu www.pracezlinsko.cz, kterým je Michal Haničinec, uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5.1. Osobní údaje které zpracováváme
V první řadě to je odpověď na inzerát kdy musíte vyplnit povinné údaje jako je: jméno, příjmení, telefon, e-mailovou adresu a u inzerátu práce i životopis.

Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba jako občanka, rodné číslo.
Tyhle vypsané údaje po odeslání odejdou na email inzerenta a zároveň se uloží i do naší databáze, protože musíme odpovědi ručně kontrolovat a účtovat firmám a v případě neplatné odpovědi, inzerenta informovat.

V případě, že odpovíte na inzerát, automaticky dáváte souhlas se zpracováním dat inzerentovi, ale pouze pro potřeby výběrového řízení na pozici na kterou odpovídáte a také provozovateli webu a jeho zaměstnancům. Inzerent může Vaše osobní údaje uchovávat pouze do konce výběrového řízení a to maximálně do 1 roku. Po uplynutí doby nebo ukončení výběrového řízení, musí vaše osobní údaje odstranit a Vy máte právo si vyžádat informace, jak bylo s vašimi údaji nakládáno a kdykoliv se odvolat a zakázat další zpracováním Vašich osobních údajů s okamžitou platností. Stačí se prokázat e-mailem a jménem z kterého byla odpověď odeslána.

5.2. Registrací na webu vytvoříte uživatelský účet 

Kde jsou povinné údaje: jméno, email a heslo. Uživatelský účet slouží pouze pro inzerenty, kteří díky registraci mohou přidat svůj inzerát.
Tyhle osobní údaje, které zadáváte při registraci jsou k dispozici pouze provozovateli nebo zaměstnancům webu pracezlinsko.cz. Heslo je v šifrované podobě a není přístupné nikomu.

Souhlas se zpracováním vašich osobních údaje nastává automaticky, ihned po Vaší dobrovolné registraci na našem webu. Kdykoliv můžete svůj účet zrušit a odvolat se ze zpracovaní osobních údajů.
Automatické zasílání pracovních nabídek na Vás e-mail – každý uživatel webů má možnost zdarma zasílat pracovní nabídky na zadaný email, stačí když si zvolí jaký obor nabídek chce zasílat. Nabídky mu budou pravidelně chodit na uvedený email a v každém emailu co Vám dojde je vždy odkaz na odhlášení se a pozastavení zasílání pracovních nabídek.
Provozovatel webu zpracovává pouze Váš zadaný email, který je pouze pro potřeby provozovatele webu a je uchován 3 roky v naší databázi.

5.3. Vaše data jsou v bezpečí
Využíváme SSL certifikátu, který šifruje veškerá data mezi námi a zákazníkem. Ty jsou tak zabezpečeny proti jakémukoli zneužití.
Vaše osobní údaje, které uvedete při registraci, automatickém zasílání nabídek nebo odpovědí na inzerát, jsou zcela důvěrné a za žádných okolností nebudou poskytnuty třetím stranám s výjimkou inzerentů. Osobní údaje jsou uchovávány do momentu, kdy jsou na přání odstraněny.

Možnost odstranění osobních údajů
5.3 Jestliže máte zájem o odstranění veškerých svých osobních údajů, kontaktujte nás prosím na e-mailu admin@pracezlinsko.cz nebo přímo telefonicky 728 356 864 s touto žádostí. Obratem vám vyhovíme.