x

Rada / odborný rada – vedoucí ekonomicko – správního oddělení Kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj (2. kolo výběrového řízení)

Lokalita:
Mzda:
22980 - 33790 Kč
Pracovní poměr:
Plný úvazek
Smluvní vztah:
Pracovní smlouva
Obor:
Administrativa
Ekonomika a finance
Obchod, prodej, nákup
Státní zaměstnanci
Min. vzdělání:
Bakalářské

Popis pracovní nabídky

 • Služba na služebním místě zahrnuje výkon pozice vedoucího ekonomicko - správního oddělení kanceláře ředitele
 • Řídí a organizuje činnosti vykonávané ekonomicko - správním oddělením
 • Plní v systému finanční kontroly povinnosti správce rozpočtu dle zákona o finanční kontrole
 • Zajišťuje přípravu, zadávání a kontrolu veřejných zakázek, sestavování rozpočtu příjmů a výdajů v Rozpočtovém informačním systému přípravy rozpočtu Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) včetně provádění rozpočtových opatření
 • Má odpovědnost za hospodaření s rozpočtovými prostředky podle obecně závazných předpisů a ekonomických pravidel stanovených Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním
 • Vypracovává vnitřní předpisy účetní jednotky v souladu s právními předpisy účetní evidence (EDS/SMVS)
 • Zajišťuje evidenci a následnou inventarizaci majetku Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj

Požadujeme

 •  Strukturovaný profesní životopis s popisem dosavadní praxe, písemnou práci v rozsahu max. 3 normostran na téma "Představa o řízení ekonomicko-správního oddělení Kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj"
 • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (dokládá občanskou bezúhonnost)
 • Vyplněnou žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo
 •  Čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb.

Nabízíme

 • Možnost odborného růstu
 • 5 týdnů dovolené
 • FKSP
 • Pružná pracovní doba

Jiná sdělení

Výběrového řízení se může zúčastnit osoba, která je podle § 58 odst. 2 a 4 zákona o státní službě, osoba, která v uplynulých 4 letech vykonávala činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 1 roku a osoba, která splňuje předpoklady a požadavky podle § 25, s výjimkou požadavku podle § 25 odst. 5 písm. b). S žadatelem, jehož žádost nebude vyřazena, provede výběrová komise pohovor. Pohovor bude doplněn písemnou zkouškou se zaměřením na vedení účetní evidence účetní jednotky a obor služby "37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek".

Máte zájem o tuto nabídku?