x

Referent/ka oddělení územního plánování

Lokalita:
Mzda:
21260 - 31240 Kč
Pracovní poměr:
Plný úvazek
Smluvní vztah:
Pracovní smlouva
Obor:
Administrativa
Min. vzdělání:
Vysokoškolské

Popis pracovní nabídky

 • pracoviště Městského úřadu Kroměříž
 • Vykonávaná agenda: Výkon úřadu územního plánování
 • Platová třída: 10
 • Pracovní poměr: doba neurčitá, předpokládaný nástup dohodou
   

Požadujeme

 • Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka - předpoklady podle § 4 zákona o úřednících - vysokoškolské vzdělání a praxe splňující kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost podle § 24, příp. § 195, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Znalost právních předpisů týkajících se dané agendy, zejména: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • schopnost rychlé orientace v nové problematice, organizační a komunikační schopnosti, vstřícné jednání s občany, časová flexibilita a vysoké pracovní nasazení
 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost, psychická odolnost, výborná znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
 • výhodou: praxe při výkonu územně plánovací činnosti, zvláštní odborná způsobilost při územním plánování - znalost práce v programech VITA a GEOVAP

Jiná sdělení

 • Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis
 • K přihlášce musí být připojeny doklady podle § 6 odst. 4 zákona o úřednících: strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Přihlášky doplněné o požadované doklady doručte osobně nebo poštou nejpozději do 27. července 2020

Máte zájem o tuto nabídku?