x

Specialisté v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací

Lokalita:
Mzda:
22980 - 33790 Kč
Pracovní poměr:
Plný úvazek
Obor:
Administrativa

Popis pracovní nabídky

Služba na služebním místě zahrnuje výkon pozice vedoucího ekonomicko - správního oddělení kanceláře ředitele; řídí a organizuje činnosti vykonávané ekonomicko - správním oddělením; plní v systému finanční kontroly povinnosti správce rozpočtu dle zákona o finanční kontrole; zajišťuje přípravu, zadávání a kontrolu veřejných zakázek, sestavování rozpočtu příjmů a výdajů v Rozpočtovém informačním systému přípravy rozpočtu Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) včetně provádění rozpočtových opatření; má odpovědnost za hospodaření s rozpočtovými prostředky podle obecně závazných předpisů a ekonomických pravidel stanovených Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním; vypracovává vnitřní předpisy účetní jednotky v souladu s právními předpisy účetní evidence, hospodaření s majetkem a rozpočtovými prostředky; zajišťuje agendy Informačního systému programového financování správy majetku ve vlastnictví státu (EDS/SMVS); zajišťuje evidenci a následnou inventarizaci majetku Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj.

Požadujeme

Požadujeme - strukturovaný profesní životopis s popisem dosavadní praxe, písemnou práci v rozsahu max. 3 normostran na téma "Představa o řízení ekonomicko-správního oddělení Kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj"; ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (dokládá občanskou bezúhonnost). Výběrového řízení se může zúčastnit osoba, která je podle § 58 odst. 4 zákona o státní službě, osoba, která v uplynulých 4 letech vykonávala činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 1 roku a osoba, která splňuje předpoklady a požadavky podle § 25, s výjimkou požadavku podle § 25 odst. 5 písm. b).

Nabízíme

Zaměstnanecké výhody: možnost odborného růstu, 5 týdnů dovolené, FKSP.

Možnost ubytování

Příspěvek na ubytování

Máte zájem o tuto nabídku?